Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2) ประจำปี 2565

5 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1) ประจำปี 2565

31 มกราคม 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส4) ประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ประจำปี 2564

13 กรกฎาคม 2564
TOP