Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2566

ครั้ง เผยแพร่โดย 7 มี.ค. 2567

สถิติแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2566

ครั้ง เผยแพร่โดย 28 ก.พ. 2567

สถิติแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2566

ครั้ง เผยแพร่โดย 1 ก.ย. 2566

สถิติแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2566

ครั้ง เผยแพร่โดย 12 พ.ค. 2566

สถิติแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 11 พ.ค. 2566

สถิติแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ย. 2565

สถิติแรงงาน ไตรมาส2 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 3 พ.ย. 2565

สถิติแรงงาน ไตรมาส1 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 10 ส.ค. 2565

สถิติแรงงาน ปี 2564

ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

สถิติแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2564

ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

สถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ย. 2564
TOP