Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

Mol-Thailand

การใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

Mol-Thailand

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ...

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...

Mol-Thailand

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ...

TOP