Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘จับกัง1’ช่วยผู้ประกันตน ลดเงินสมทบนาน3เดือน ...

คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง ...

ขอเชิญร่วมงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก 2563 ...

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ...

กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ ...

TOP