Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายวินัย  มะยมทอง

นายวินัย มะยมทอง

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัว คือเกราะป้องกันยาเสพติด

ครอบครัว คือเกราะป้องกันยาเสพติด

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงาน ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

สถิติแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

สถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ย. 2564

สถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 10 ส.ค. 2564

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 25 มิ.ย. 2564

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ก.พ. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP