Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวยุพิน มูลจันทะ

นางสาวยุพิน มูลจันทะ

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 พ.ค. 2563

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.พ. 2563

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 ก.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP