Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประกันสังคม ห่วงใยสุขภาพ ...

Mol-Thailand

เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ...

เชิญเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ...

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครฝึกอาชีพหลักสุตรการเตรียมเข้าทำงาน ...

Mol-Thailand

ประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562 ...

ข้อกำหนดใหม่ในการติดต่อองค์การประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย ...

TOP