Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ ...

แจ้งการเทียบท่าของเรือ ดิ บูล ดอลฟิน ...

Mol-Thailand

โครงการ ม33 เรารักกัน ...

Mol-Thailand

‘จับกัง1’ช่วยผู้ประกันตน ลดเงินสมทบนาน3เดือน ...

Mol-Thailand

คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง ...

TOP