Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 เสือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

pll_content_description

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางแสงรุ้ง พึ่งสีใส แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมกับบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย “อยู่เย็นเป็นสุข ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยปลูกต้นไม้ทั้งหมด จำนวน 500 ต้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

TOP