Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำภารกิจในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ในการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว
จำนวน 160 คน ในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมี
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

TOP