Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้บริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

              วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองยาว หมู่ 6  ตำบลนาหูกวาง  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธาน ได้มอบนโยบาย แก่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแกนนำ  กลุ่มมวลชนในพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบพันธุ์ปลา นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสและตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่จัดกิจกรรม

TOP