Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameคู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

ขนาด : 68.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 19:22:23+07

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขนาด : 261.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 19:21:49+07

pll_file_nameแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

ขนาด : 143.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 19:20:40+07
TOP