Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์มาตรการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

                 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นมาตรการความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สามารถรับฟังได้ทาง FM.102.25 Mhz และ สวท.หัวหิน FM.98.75 Mhz และทางเฟซบุ๊ค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์

 

TOP