Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมศูนย์คัดแยกเหยื่อและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

                 ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 7 จัดประชุมตรวจเยี่ยมศูนย์คัดแยกเหยื่อและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพลตำรวจโทอภิชิต เทียนเพิ่มพลู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 7 รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม โดยได้นำเสนอสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 สหรัฐอเมริกา ประกาศให้ไทยอยู่ในระดับ Tier 2

 

TOP