Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

                วันที่ 27 กันยายน 2564 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศักดิ์ศรี เส้งเตง ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ นายพูนศักดิ์ ประมงค์ ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

TOP