Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

          วันที่ 23 กันยายน 2564 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุวรรณา เอี่ยมสอาด จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP