Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกอบรม ***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*** หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน จำนวน 4 สาขา

pll_content_description

 
 
       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์รับสมัครฝึกอบรม ***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*** หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน จำนวน 4 สาขา
1. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
2. สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
3. สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
4. สาขาการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
คุณสมบัติ สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
เริ่มฝึกอบรมวันที่ 20 เมษายน 2564
***สามารถสมัครออนไลน์ผ่านสแกน QR Code หรือ https://forms.gle/tE1RLxa6o9ViSbdS7 ***
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 087-6622217 (วสันต์)***
 
TOP