Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

pll_content_description

    สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2562

 

   

TOP