Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564

pll_content_description

                จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี  อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ 

  

 

TOP