Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสี่แยกประจวบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

TOP