Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดเทศบาลและย่านการค้า เมืองประจวบฯ เนื่องในโอกาสวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯโดยพร้อมเพรียง

    

TOP