Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการตรวจแรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3

pll_content_description

               วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และกอ.รมน. บูรณาการตรวจแรงงาน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและที่พัก ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) โรงแรมโลตัสเวลล์ (2) โรงแรมศาลา@หัวหิน (บริษัท มาตุรงค์ จำกัด) (3) โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (บริษัท เดอะ รอยัลโฮเต็ล จำกัด) (4) โรงแรมหัวหินยูโรซิตี้ (นางอัจฉรา วงษ์ไทย) (5) โรงแรมเดอะเภรี โฮเต็ล หัวหิน (6) โรงแรมมินิเทล (บริษัท รัชทรัพย์ จำกัด) (7) มาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (8) โรงแรมไนซ์ เรสซิเดนซ์ หัวหิน (บจก.ไนซ์พร็อพเพอร์ตี้) และ (9) โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา นาวา หัวหิน (บจก.วานา นาวา) ลูกจ้างทั้งหมด 653 คน แยกเป็นแรงงานไทย 641 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา 3 คน และแรงงานสัญชาติอื่น ๆ 9 คน ผลจากการตรวจไม่พบการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP