Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

pll_content_description

              วันที่ 7 มกราคม 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) บจก.หัวหิน วิลเลจ (รร.อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท) (2) บจก.เซ็นทรัลหัวหิน บีช รีสอร์ท (รร.เซ็นทาราแกรนด์ฯ) และ (3) บจก.เดอะรอยัล โฮเต็ล (รร. ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา) โดยติดตามผลการดำเนินงาน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ได้สนับสนุนป้ายและสื่อประชาพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของชมรม รวมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศในปี 2565 ต่อไป

 

  

TOP