Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 27 ปี 23 กันยายน 2563

pll_content_description

                หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 27 ปี 23 กันยายน 2563 โดยนำอาหารว่าง ขนม และเสื้อผ้ามอบให้แก่บุคคลไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) จำนวน 350 คน

 

  

TOP