Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

              ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 4 สาขา รายละเอียดดังไฟล์นี้ 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศ สนพ

ขนาด : 662.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.ย. 2563
TOP