Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

pll_content_description

            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท  เพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

             ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ www.prachuapkhirikhan.labour.go.th

TOP