Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name[ร่าง]เอกสารประกวดราคาซื้อ

ขนาด : 120.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2563

pll_file_nameรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด : 1806.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2563
TOP