Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “Morning Brief” ครั้งที่ 2

pll_content_description

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “Morning Brief” เพื่อติดตามผลและรับฟังรายงานการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัด โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP