Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19

pll_content_description

          กิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย ผ่านการสะสมระยะเวลา การออกกำลังกายและสะสมแต้มสุขภาพ 1 วัน 100 แคลอรี่, 60วัน 6000 แคลอรี่ / คน โดยเริ่มสะสมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563

TOP