Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Government Service Center of Prachuap Khiri khan Province)

pll_content_description

                วันที่ 16 กันยายน 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Government Service Center of Prachuap Khiri khan Province) ณ ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต ชั้น B อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีฯพณฯสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนของกระทรวงแรงงานเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยให้บริการช่วงเวลา เวลา 10.00 – 18.00 น. โดยให้บริการใน 9 งานบริการ ดังนี้ (1) บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (2) ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ (3) ให้คำแนะนำการลงทะเบียนหางานผ่านเว็บไซต์ (4) รับแบบคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ทุกกรณี (5) รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 (6) ตรวจสอบการค้างชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน (7) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย (8) รับเรื่องร้องเรียนด้านแรงงานทั่วไป และ (9) รับสมัครอาสาสมัครแรงงาน เป็นต้น

 

TOP