Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

pll_content_description

           สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหน้ากากแบบผ้าให้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 355 ชิ้น และ Face Shield ให้อาสาสมัครแรงงานนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

TOP