Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร (ภาษากัมพูชา) จำนวน 1 อัตรา

pll_content_description

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร (ภาษากัมพูชา) จำนวน 1 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ
ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 63/1 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจัดส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prachuapkhirikhan@labour.mail.go.th
รายละเอียดดังนี้
 
TOP