Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

pll_content_description

             วันที่ 27 เมษายน 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกาหลักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

 

TOP