Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา งดกิจกรรมเวียนเทียน

pll_content_description

เชิญชวน พุทธศาสนิกชน นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่งดกิจกรรมเวียนเทียน

TOP