Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่านนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameการสมัครเข้ารับเลือกตั้ง

ขนาด : 1199.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563
TOP