ข่าวเด่น

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 แบบสอบถามความคิดเห็น
เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ


 

 

เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)

Syndicate content