พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

       “รัฐมนตรีแรงงาน”ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา รับทราบกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ ที่แท้จริงย้ำระบบต้อง‘รวดเร็ว สะดวก เที่ยงตรง’พร้อมเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ที่องค์การสะพานปลา เร่งเพิ่มจำนวนล่ามให้เพียงพอ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นเฟ้น