การประชุมศูนย์ปฏิบัติการประทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)

คลิปชมย้อนหลัง

youtube

https://youtu.be/gNKcoAFq8k8 ครั้งที่ 7/2560 (14/12/60)

https://youtu.be/2xRrEFEU5wk ครั้งที่ 6/2560 (13/12/60)

https://youtu.be/HXFSvRz3tEA ครั้งที่ 5/2560 (12/12/60)

https://youtu.be/0XU2i4SyXuo ครั้งที่ 4/2560 (8/12/60)

https://youtu.be/fZoahyw-iSo ครั้งที่ 3/2560 (7/12/60)

https://youtu.be/d7c7K60iYVc ครั้งที่ 2/2560 (6/12/60)