ประชาสัมพันธ์ งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ