รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์