ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด

 

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

 

ไฟล์แนบขนาด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 1 ปี 255973.01 KB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 2 ปี 255973.37 KB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 3 ปี 255971.74 KB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 4 ปี 255975.05 KB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 1 ปี 25603.1 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 2 ปี 25603.42 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 3 ปี 25603.04 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 4 ปี 25603.6 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายปี 25603.3 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 1 ปี 25613.64 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 2 ปี 25614.51 MB
สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 3 ปี 25614.42 MB