ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 ภาพข่าว เกี่ยวกับการประชุมอาสาสมัครแรงงาน 

อสร.สัญจร (อำเภอบางสะพาน+อำเภอบางสะพานน้อย)

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย ในการนี้ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือก อสร.ตัวแทนระดับอำเภอ  เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

อสร.สัญจร (อำเภอหัวหิน+อำเภอปราณบุรี)

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

               วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน และ อำเภอปราณบุรี ในการนี้ ได้แจ้งให้ อสร.ตัวแทนระดับอำเภอพิจารณาคัดเลือก อสร. ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

 

 

อสร.สัญจร (อำเภอกุยบุรี+อำเภอสามร้อยยอด)

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

 

  

                             วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุยบุรี และ อำเภอสามร้อยยอด ในการนี้ ได้แจ้งให้ อสร.ตัวแทนระดับอำเภอพิจารณาคัดเลือก อสร. ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

 

 

อสร.สัญจร (อำเภอทับสะแก+อำเภอเมือง)

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561  

 

   

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
อาสาสมัครแรงงานอำเภอหัวหิน173.01 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอปราณบุรี155.26 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอสามร้อยยอด151.08 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอกุยบุรี153.72 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์155.92 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอทับสะแก143.89 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอบางสะพาน170.72 KB
อาสาสมัครแรงงานอำเภอบางสะพานน้อย142.94 KB