แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายจนท.TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 ภาพข่าว TO BE NUMBER ONE 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย              นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง  ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี  ได้แก่ (1) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด (2) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาปราณบุรี (3) บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด(โรงแรมเอวาซอน) โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของชมรมฯ และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสรุปแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ (1) บริษัท สินแร่สาคร จำกัด (2) บริษัททิปโก้ ไพน์ แอปเปิ้ล จำกัด โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของชมรมฯและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสรุปแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการ  เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

        วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน  เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท  ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด อ.เมือง (2) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) อ.บางสะพาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ  ซึ่งผลการรณรงค์ฯ สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งชมรมฯ

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน  เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท  อลีนตา จำกัด (โรงแรมณิชาวิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา) (2)บริษัท  เทพผดุงพรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรมฯ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จำกัด (โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ  ซึ่งผลการรณรงค์ฯ  สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งชมรมฯ 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 
 
 
 
 

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน  เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอกุยบุรีและอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท  กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด (2)บริษัท กุยบุรี ฟรุต คัพ จำกัด (3)บริษัท ไทยยอดทิพย์ จำกัด (สาขาสามร้อยยอด) (4)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลสามร้อยยอด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ  ซึ่งผลการรณรงค์ฯ  สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งชมรมฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน  เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท  สามร้อยยอด จำกัด (2)บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด (3)บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด (4)บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ  ซึ่งผลการรณรงค์ฯ สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งชมรมฯ 

 

 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

 

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน  เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท ปราณบุรีโฮเตอิ จำกัด (2)บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด (3)บริษัท สยามอโลเวล่า (2005) จำกัด (4)บริษัท อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุรี(2005) จำกัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งผลการรณรงค์ฯ  สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งชมรมฯ 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

 

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน และนางสาวอัจฉราภรณ์ ธีรรัฐพล นักวิชาการแรงงาน เข้ารณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท อมารี หัวหิน จำกัด (โรงแรมอมารีหัวหิน) (2)บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน) (3)บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน (4)บริษัท อัญมณี โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งผลการรณรงค์ฯ สถานประกอบการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งชมรมฯ

    

วันที่ 26 เมษายน 2561

       วันที่ 26 เมษายน 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรม    TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ได้แก่ (1)บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (2) บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของชมรมฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงสรุปแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

วันที่ 24 เมษายน 2561

  

 

 

       วันที่ 24 เมษายน 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ (1)บริษัท สินแร่สาคร จำกัด (2)บริษัท บุษรีบูติค รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมวาฏิกา รีโซ่ วิลล่า กุยบุรี) โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของชมรมฯ ทั้งนี้ แรงงานจังหวัด ได้บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 

 

วันที่ 23 เมษายน 2561

  

          วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเอวาซอน หัวหิน) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของชมรม ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศต่อไปโดยเชิญชวนให้สถานประกอบการเข้าร่วมศึกษาดูงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  ในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

  

วันที่ 13 มีนาคม 2561

  

                   วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกวดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานจังหวัด
TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี ในการนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE
จำนวน 3 แห่ง
ได้แก่ 1) ประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE  บริษัททิปโก้ไพน์ แอปเปิ้ล จำกัด
2
) ประเภทสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี 3) ประเภทชุมชน
ชมรม
TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งสะท้อน อำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ

 

 

วันที่ 6 มีนาคม 2561

  

                วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด นำพาชีวิตเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

     

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก โดยผลการประกวดปรากฏว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE TIPCO PINEAPPLE ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าประกวดในระดับภาคต่อไป