ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4

โทร 032-602265,032601088  โทรสาร 032-602265

E-mail labour.prachuap@hotmail.com