ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่         ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4

ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์   032-602265,032601088  โทรสาร    032-602265

E-mail       labour.prachuap@hotmail.com