ประชาสัมพันธ์ งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ