สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ประจำปี 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี     ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้นำหม้อหุงข้าว จำนวน 12 ชิ้น มอบให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อนำไปเป็นของรางวัลสำหรับออกร้านกาชาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 และได้นำอาหาร (ก๋วยจั๊บ) ให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในวันนี้ด้วย