แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ณ ศาลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ โดยมีนางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีทักษะและประสบการณ์ในการอพยพหนีไฟ และสามารถอพยพหนีไฟ ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเหตุเพลิงไหม้