สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมตรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจการต่อเนื่องประมงทะเล

                  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมตรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจการต่อเนื่องประมงทะเล ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทหารร้อย รส. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณ แพตากปลาของนายอมรเทพ อ่อนช้อย เลขที่ 76 หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการตรวจฯ พบลูกจ้างจำนวน 8 คน สัญชาติเมียนมา ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการกระทำความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่อย่างใด