ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง       ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ 032-602265

โทรสาร  032-602265

E-mail   labour.prachuap@hotmail.com

Facebook  สนง.แรงงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

Website  http://prachuapkhirikhan.mol.go.th