ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัพประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4

โทร 032-602265 , 032-601088  โทรสาร 032-602265

E-mail  : labour.prachuap@hotmail.com

Facebook : สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์